Szczur

Obowiązek okresowej deratyzacji

Problem z gryzoniami towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zwłaszcza obecnie, w dobie przesadnego konsumpcjonizmu i marnotrawienia żywności jest on bardziej zauważalny.

Należy mieć świadomość, że gryzonie stanowią realne zagrożenie dla ludzi na wielu płaszczyznach. Jakie szkody mogą wyrządzić?

25 luty 2021

Okresowa Deratyzacja w Gminach

Deratyzacja - zwalczanie gryzoni przy użyciu metod chemicznych (trutki pokarmowe, pianki, fumigacja), metod biologicznych (wrogie gatunki) oraz fizycznych (pułapki).

14 Październik 2016

Szkodniki sanitarne - szczur wędrowny

Autor artykułu: Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

GRYZONIE

Do gryzoni o dużym znaczeniu sanitarnym należą związane z aktywnością człowieka myszowate (Muridae), do których zalicza się szczura wędrownego, szczura śniadego i mysz domową.

Szczur wędrowny (Rattus norvegicus)

14 Maj 2014

Uwaga myszy!!!

Mysz domowa występuje w całej Polsce. W lecie przebywa głównie na polach uprawnych (zboża), w ogrodach i sadach. Zimą przenosi się do zabudowań, chociaż może zimować również w polu.

28 Maj 2012