Obowiązek okresowej deratyzacji

Opublikowane przez Carsekt Dnia: 25 luty 2021
Szczur

Szczur

Problem z gryzoniami towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zwłaszcza obecnie, w dobie przesadnego konsumpcjonizmu i marnotrawienia żywności jest on bardziej zauważalny.

Należy mieć świadomość, że gryzonie stanowią realne zagrożenie dla ludzi na wielu płaszczyznach. Jakie szkody mogą wyrządzić?

  1. Szczury są nosicielami niebezpiecznych chorób, takich jak np. tyfus, włośnica, salmonelloza, tasiemiec, wścieklizna czy leptospiroza.
  2. Gryzonie doszczętnie niszczą 10% światowych plonów. Ponadto zanieczyszczają swoimi odchodami żywność, co powoduje zakażenia u ludzi.
  3. Szczur, nie posiadając drogi do ucieczki jest w stanie zaatakować człowieka.
  4. Gryzonie są zdolne poważnie uszkodzić konstrukcje budynków, stwarzając zagrożenie architektoniczne.
  5. Szczury są realnym zagrożeniem dla zwierząt hodowlanych - mogą je poważnie poranić a nawet zagryźć.

Sposobem na skuteczną walkę z gryzoniami, jak myszy czy szczury, jest okresowa deratyzacja. Nie zawsze jest to proste, ponieważ gryzonie to nadzwyczaj inteligentne stworzenia o hierarchicznie zorganizowanych populacjach. Przeprowadzenie skutecznej deratyzacji wymaga zatem wiedzy oraz doświadczenia, a także systematyczności.  

Warto wiedzieć, że obowiązek wykonywania okresowej deratyzacji dotyczy każdego zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”. Jest to miejscowy akt prawny określający obowiązki wszystkich mieszkańców danej gminy w zakresie czystości na terenie gminy. Dokument ten jest sporządzany i zatwierdzany przez Radę Gminy na mocy „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 września 1996 r.

W powyższym regulaminie określona jest częstotliwość, termin oraz sposób, w jaki deratyzacja powinna zostać przeprowadzona. Każda gmina indywidualnie może określać terminy oraz sposoby wykonania okresowej deratyzacji. Najczęściej powtarzającymi się jednak zasadami są:

  • wykonanie okresowej deratyzacji minimum dwa razy w ciągu roku;
  • wykonanie okresowej deratyzacji na wiosnę (marzec, kwiecień) oraz jesienią (wrzesień, październik);
  • okresowa deratyzacja powinna trwać minimum dwa tygodnie.

 

Ponadto, niektóre regulaminy w odniesieniu do szczególnych przedsiębiorców/ placówek/ instytucji wymagają udokumentowania przeprowadzonej deratyzacji, a także korzystania z usług profesjonalnych firm, wykonujących zabiegi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji. Firma Carsekt wykonuje kompleksową deratyzację i tym samym skutecznie zwalcza gryzonie.

Mimo, iż pozornie wydaje się nam, że nie mamy problemu z gryzoniami w domu musimy być świadomi faktów. Udowodniono, że przynajmniej raz w roku przez każdą posesję przejdzie przynajmniej jeden szczur. Okresowa deratyzacja wykonywana w ramach prewencji stanowi skuteczną formę ochrony przed niechcianymi lokatorami.